ADOS CZ a.s.

ADOS CZ a.s. - idatabaze.czSpráva a údržba silnic a komunikací - idatabaze.cz

Projekt

POŘÍZENÍ STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO SPOLEČNOST ADOS CZ A.S.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení nové moderní technologie - mobilního bagru, který bude využíván pro zemní práce při opravách komunikací a demolicích staveb a rovněž jako nakladač pro nakládku posypových materiálů.

Ministerstvo EU

Informace o projektu

Název: Pořízení stavebních technologií pro společnost ADOS CZ a.s.

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006765

Cíl projektu: Projekt řeší nahrazení zastaralé technologie. Pořízení nového mobilního bagru umožní navýšit objem poskytovaných služeb a rozšíří okruh zákazníků